Velayet Davaları

Eşinizle olan anlaşmazlık ve huzursuzluktan doğan boşanma davalarında birçok sebepten dolayı büyük huzursuzluklar yaşayabilirsiniz çocuğunuz arada kalır ve anne babanın isteği doğrultusunda velayet davası görmek zorunluluğu gelir. Velayet aslında bir temsil, çocuğu koruma kollama, bakım, gözetim, söz hakkı eğitim, terbiye, yetiştirme, gibi çocuk üzerinde ana ve baba tarafından kullanılan bir takım hakları kapsar Türk Hukuk Sisteminde velayeti anne ve baba birlikte kullanırlar. Fakat boşanma ile birlikte anne ve baba tarafından birlikte kullanılan velayet hakkı sadece birine verilir. Velayet hakkı verilmeyen eş ile çocuk arasında mahkeme kişisel ilişki düzenlemektedir.

Çocuğun yada çocukların velayetinin kimin üzerinde kalacağı mahkemede hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır Mahkeme bir pedagog eşliğinde çocuğun hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak, psikolojik yönden değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmeler sırasında pedagog, çocuğun yaşını, olayları ne kadar gerçekçi ve akla yatkın bir şekilde anlayabildiğini, psikolojik durumunu göz önünde bulundurulur. Velayetin kimin üzerine kalacağı hususunda sadece çocukların durumu, gelişimleri ve en yararlı değerlendirmeler göz önünde bulundurarak mahkemece karar verilir. Hakim hiçbir tarafın beyanlarıyla bağlı değildir.

Sadece çocuk/ların gelişimi ve düzenli bir hayat sürmesi için onların lehine karar vermekle yükümlüdür Bu durumda eşlerde aranan madi yeterlilik ve manevi durumları ele alınır fakat hiçbir anne ve baba çocuğun velayetini vermek istemez. Durum ister istemez çekişmeli bir hale dönüşür eşler birbiri için yetersizlik delili sunma aşamasına gelirler. Avukat mahkemeye yetersizlik delili sunmak durumunda kalır bu aşamada DEDEKTİF İhtiyacı doğmaktadır Taraflar çocuğunu birbirine vermek istemezler hatta kaçırma yoluna kadar giderler. Bu konularda profesyonel yardım ve destek için yanınızdayız.